East Malaysia PMONK Result 2015

* prize: first place (RM100), second place (RM80), third place (RM60), fourth place (RM40), fifth place (RM40)

First Place

Year

School Name

Student Name

Year 2

SJK(C) KWANG CHIEN

BRANDON SIM SONG-RON

Year 3

SJK(C) YUK CHIN

FONG SHENG YUAN

Year 4

SJK(C) KWANG CHIEN

CORRINE LAU JING XING

Year 5

SJK(C) KWANG CHIEN

NUR IFFAHHANA SHABIRAH

Year 6

SJK(C) YUK CHIN

SAMUEL KOH QI EN


Second Place

Year

School Name

Student Name

Year 2

SJK(C) YUK CHIN

YEW CHI ANN

Year 3

SJK(C) KWANG CHIEN

ROYCE SIM YEN-XUEN

Year 4

SJK(C) KWANG CHIEN

TENG YII THONG

Year 5

SJK(C) KWANG CHIEN

TAN YI LING

Year 6

SJK(C) KWANG CHIEN

BRANDA SIM YEN-YAN


Third Place

Year

School Name

Student Name

Year 2

SJK(C) SU LAI

YIEK SIEW JING

Year 3

SJK(C) YUK CHIN

JEFFREY HII WEI LUN

Year 4

SJK(C) KWANG CHIEN

LOUIS LAU SIE YUAN

Year 5

SJK(C) PUI GIN

IVAN LIM YEE ZHAN

Year 6

SJK(C) CHUNG HWA KOTA KINABALU

RACHEL MAH KA SYN


Fourth Place

Year

School Name

Student Name

Year 2

SJK(C) SU LAI

JEFFREY LAU JUN HONG

Year 3

SJK(C) PUI GIN

MIKO CHOW QIAN YEN

Year 4

SJK(C) CHUNG HWA KOTA KINABALU

ISAAC CHANG HOW VUN

Year 5

SJK(C) SU LAI

JEREMY LING SING ANG

Year 6

SJK(C) YUK CHIN

JASDER CHONG KAI SONG


Fifth Place

Year

School Name

Student Name

Year 2

SJK(C) SU LAI

CLOVIS NGOI YOU DA

Year 3

SJK(C) YUK CHIN

CHIEW SENG DAT

Year 4

SJK(C) CHUNG HWA KOTA KINABALU

NATALIE THIEN SIEW NIAN

Year 5

SJK(C) PUI GIN

CHIN KIAN LOK

Year 6

SJK(C) CHUNG HWA KOTA KINABALU

CHUA YU XIN