Vietnam Ranking Year 9

Gold

School Name

Student Name

THCS VĨNH TƯỜNG

Lê VIệT HOàNG

Bronze

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN CAO HưNG

Merit

School Name

Student Name

LIÊN CẤP VINSCHOOL

Đỗ HảI LONG