Vietnam Ranking Year 11

Gold

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN QUốC TRUNG

HÀ NỘI AMSTERDAM

NGUYễN NHậT QUANG

THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

NGUYễN Bá VIệT CườNG

Silver

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

TRầN ĐứC ANH

HÀ NỘI AMSTERDAM

Lê HOàNG MINH

HÀ NỘI AMSTERDAM

PHAN CHI MAI

HÀ NỘI AMSTERDAM

Hà THảO VâN

THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HứA PHươNG ANH

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

TRầN THị THùY DUNG

THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

PHạM MINH PHươNG

Bronze

School Name

Student Name

THPT FPT

TRầN VăN CHươNG

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

PHạM NGô PHươNG DUNG

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

MAI Hà LINH

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

TRươNG MAI TRâM

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

NGUYễN QUANG HUY

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

PHạM Bá GIA LươNG

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

BùI SơN TùNG

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

HOàNG TRUNG DũNG

THPT CHUYÊN LÀO CAI

NGUYễN DUY KHáNH

THPT CHUYÊN LÀO CAI

NGUYễN MINH HIếU

THPT CHUYÊN LÀO CAI

Đỗ BùI KHáNH LINH

THPT CHUYÊN LÀO CAI

NGUYễN THàNH DUY

THPT CHU VĂN AN

Đỗ CHí THàNH

THPT LƯƠNG THẾ VINH

Lê TRầN VâN ANH

THPT MỸ LỘC

ĐặNG THị LINH

Merit

School Name

Student Name

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

Lê QUANG VINH

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

TRầN MINH TâN

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Lê QUANG HUY

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

NGUYễN HOàNG PHúC

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

NGUYễN ĐứC CHíNH

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

TRầN TùNG LINH

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

NGUYễN ĐứC TùNG

THPT CHUYÊN LÀO CAI

PHạM NAM KHáNH

THPT SỐ 1 VĂN BÀN

CAO ĐứC HùNG

THPT MỸ LỘC

TRầN ĐứC NGọC

THPT MỸ LỘC

HOàNG THị THANH LAM

THPT MỸ LỘC

TRầN THANH TUấN