Vietnam Ranking Year 10

Gold

School Name

Student Name

HÀ NỘI AMSTERDAM

MAI THIêN BìNH

HÀ NỘI AMSTERDAM

Đỗ LIêN TRANG

Silver

School Name

Student Name

THPT CHUYÊN QUỐC HỌC

NGUYễN HòA PHAN

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

TRầN ĐìNH ĐứC

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

MAI TIếN ĐạT

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

NGUYễN Bá TIếN DũNG

THPT CHUYÊN LÀO CAI

Vũ THáI BìNH

THPT LÝ TỰ TRỌNG

PHạM VIệT DũNG

THPT LÝ TỰ TRỌNG

NGUYễN HUY HOàNG

Bronze

School Name

Student Name

THPT CHUYÊN QUỐC HỌC

NGUYễN DUY PHướC

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

DươNG DANH MạNH

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

LươNG Sỹ KHáNH

THPT CHUYÊN LÀO CAI

NGUYễN ĐìNH THắNG

THPT CHUYÊN LÀO CAI

Lê TùNG LâM

THPT CHUYÊN LÀO CAI

GIANG THU HUYềN

THPT HÀ HUY TẬP

NGUYễN VăN LươNG

THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

BùI MINH ĐứC

THPT MỸ LỘC

PHạM MINH VươNG

THPT MỸ LỘC

ĐặNG QUANG TùNG

THPT MỸ LỘC

Lê MINH HIếU

THPT LÝ TỰ TRỌNG

BùI ĐăNG DUY

Merit

School Name

Student Name

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

PHạM THị CẩM ANH

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

Hồ VăN MINH NHậT

THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

HOàNG THị Hà LINH

THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

MAI BảO THàNH

THPT SỐ 1 VĂN BÀN

Đỗ MạNH DũNG

THPT NGUYỄN GIA THIỀU

NGUYễN KIM CHI

THPT LÝ TỰ TRỌNG

HOàNG NGọC HảI